Radio Rodja Live

Server Indonesia High Quality

Jeda Rodja Only

kesalahan dalam Adzan

Hammad Al-Anshari (wafat 1418 H)

by Rory Rachmad  |  in Biografi Ulama at  14 Juli

 Nama dan Kelahirannya

Namanya lengkapnya Abu ‘Abdul-Lateef Hammaad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hinnah ibn Mukhtaar ibn Muhammad al-Basheer, ia lahir pada tahu 1334 H (1924) Taad Makkah di Mali, Afrika timur.

Guru-gurunya

  1. Pamannya sendiri bernama, Shaykh al-Muqri. Muhammad ibn Ahmad ibn Taqqee al-Ansaaree, yang mengajarkan al-Quran kepada Shaykh Hammaad sejak kecil. Ia mulai menghapal al-Qur’an sejak usia 10 tahun dan Hafidz berumur 15 tahun, dia juga belajar ilmu Nahwu Shorof dengan pamannya tersebut.
  2. Shaykh Moosaa ibn al-Kisaa.ee al-Ansaaree; (pamannya juga)
  3. Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, dikenal dengan julukan “al-Bahr” (lautan) mengajarkan fiqh dan tafsir, juga belajar kitab al-Muwattaa Imaam Maalik’s, juga kitab Saheeh Imaam al-Bukhaaree dan Imaam Muslim, dan kitab Sunan of Abu Daawood,
  4. Shaykh ash-Shareef al-Idreesee al-Husaynee Hamood ibn Muhammad, dia mengajarkan usool al-fiqh dan tafseer.

Selanjutnya dia hijrah dari Mali ke Makkah karena pada masa itu Mali dibawah jajahan Prancis, dia di Makkah belajar dengan :

  1. Shaykh Muhammad ‘Abdur-Razzaaq Hamzah mengajarkan Tafseer Ibn Katheer,
  2. Shaykh Abu Muhammad ‘Abdul-Haqq al-‘Amree al-Haashimee al-Hindee, mengajarkan Saheeh Imaam al-Bukhaaree;
  3. Shaykh Hasan al-Mashaat, mengajarkanSunan at-Tirmidhee,
  4. Shaykh Muhammad Ameen al-Hanafee, mengajarkanSaheeh Imaam al-Bukhaaree;
  5. Shaykh al-‘Arabee at-Tabaanee;
  6. Shaykh Muhammad Ameen al-Halabee, mengajarkan ilmu nahwu;
  7. Shaykh Haamid mengajarkan al-Fiqhee;

Shaykh Hammaad pergi ke Madeenah, disana dia masuk ke jami’ah Islamiyyah (Universitas Madinah) mengambil Daar al-‘Uloom ash-Shar’iyyah tahun1371H( 1952) jurusan specialisasi hadeeth. Guru gurunya di Madinah adalah :

  1. Shaykh Muhammad ‘Abdullaah ibn Mahmood al-Madanee, sebagai Imam al-Masjid an-Nabawee.
  2. Shaykh Muhammad ibn Turkee an-Najdee, mengajarkan kitab al-Muwattaa Imaam Maalik’s dan kitab al-Mughnee Ibn Qudaamah’s
  3. Shaykh Muhammad al-Haafidth ibn Moosaa Hameed mengajarkan Sunan an-Nasaa.ee,
  4. Shaykh ‘Umar Baree;
  5. Shaykh ‘Ammaar al-Maghrabee;
  6. Shaykh ‘Abduh Khuday’.
  7. Shaykh ‘Ubaydur-Rahmaan al-Mubaarakphooree,
  8. Shaykh ‘Abdul-Hafeedth al-Filisteenee;
  9. Shaykh Qaasim ibn ‘Abdul-Jabbaar al-Andeejaanee;
  10. Shaykh Hamood at-Tuwayjaree;
  11. Shaykh Abu Muhammad ‘Abdul-Haqq al-Haashimee.

Beliau mengajar sunnah dan hadits pada univesitas Madinah antara lain Shahih Bukhary Muslim, sunan Tirmidzi, Tauhid, syarah aqidah dan tahawiyyah.

Guru seangkatan dengannya

  1. Shaykh ‘Abdul-‘Azeez ibn Baaz;
  2. Shaykh Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee;
  3. Shaykh ‘Abdul-‘Azeez ibn ‘Abdullaah Aal ash-Shaykh – Mufti kerajaan Saudi Arabia;
  4. Shaykh Saalih ibn Muhammad al-Luhaydaan – Kepala kehakiman di Saudi Arabia;
  5. Shaykh ‘Abdul-Muhsin ibn Hamad al-‘Abbaad – Wakil rector pada Islaamic University of Madeenah;
  6. Shaykh Muhammad ash-Shaathilee an-Nayfar Tunisia;
  7. Shaykh Muhammad Abu Khubzah Morocco;
  8. Shaykh Muhammad ‘Ataa.ullaah Haneef Pakistan;

Murid muridnya

  1. ‘Attiyah Muhammad Saalim – Mengajarkan al-Aajaro Miyah dan ar-Rahabiyyah;
  2. Shaykh Dr. Saalih ibn Sa’d as-Suhaymee;
  3. Shaykh Dr. Marzooq ibn Hiyaas az-Zahraanee;
  4. Shaykh Dr. ‘Umar ibn Hasan Fallaatah;
  5. Shaykh Dr. Baasim Faysal al-Jawaabirah;
  6. Shaykh Dr. Wasee-ullaah ‘Abbaas;
  7. Shaykh Dr. ‘Abdul-‘Aleem ‘Abdul-‘Atheem;
  8. Shaykh Dr. Mahfooth ar-Rahmaan Zayn;
  9. Shaykh Dr. Falaah ibn Ismaa’eel;
  10. Shaykh Dr. Falaah ibn Thaanee as-Sa’eedee;
  11. Shaykh Dr. Zayn al-‘Aabideen Bilaa Furayj;
  12. Shaykh Dr. Sagheer Ahmad;
  13. Shaykh Dr. Shamsuddeen al-Afghaanee;
  14. Shaykh Dr. Saalih ibn Haamid ar-Rifaa’ee;
  15. Shaykh Dr. Musaa’id ar-Raashid;
  16. Shaykh Dr. ‘Abdur-Rahmaan ibn ‘Abdul-Jabbaar al-Firyowaa.ee;
  17. Shaykh Dr. ‘Alee ibn Husayn ibn ‘Alee;

Wafatnya

Shaykh Hammaad wafat pada kamis pagi 21 Jumaadil Awwal 1418 H, jenazahnya dishalatkan di Masjid Nabawidan dikuburkan di perkuburan Baqee’.

Semoga allah Subhanahu wa ta’ala merahmatinya. Amien.

Diterjemahkan dari Madiena.com

Az Zikr Studio0 comments:

© 2022 Copy Right Abu Uwais. templates by Blogger
Proudly Powered by Abu Uwais